Weberberg 710 m

Weberberg 710 m ü.M.

Rohál je výrazný znělcový hřbet, ležící asi 1,5 km jižně nad Dolním Podlužím, který pozvolna stoupá od západního vrcholu (643 m) přes prostřední kótu 652 m až k pohraničnímu vrchu Weberberg (711 m) na východě. Temeno hřbetu pokrývají mohutné bukové lesy s občasnými světlinami, z nichž jsou omezené výhledy přes údolí Lužničky k Varnsdorfu a dále na sever do Německa. Na některých mapách je hřbet nesprávně uváděn jako Kozí hřbet a pohraniční vrch jako Vyhlídka. Tento vrch se většinou označuje německým názvem Weberberg, přestože jeho vrchol leží ještě na českém území. Jeho název (Weber = tkadlec) připomíná dávné zaměstnání obyvatel okolních vsí. Plochý vrchol kopce je z větší části porostlý bukovým lesem a je prakticky bez výhledu. Na severním svahu kopce byl porost statných tzv. šindelových buků, jejichž dřevo se zvláště hodilo k výrobě šindelů. Tento zbytek smíšeného svahového pralesa byl v 60. letech přírodní rezervací, zvanou Rychtrův prales. Jižně od vrcholu Weberbergu je sedlo Černá brána, kterým dříve procházela cesta, spojující údolí Milířky s protilehlou strží Eisgasse (Ledová ulice), prudce se svažující do německého Waltersdorfu. V údolí Milířky na jižním úpatí hřbetu jsou četné stopy po dolování rud a křemene, které zpřístupňuje hornická naučná stezka.

převzato z webu www.luzicke-hory.cz