Malý buk 712 m

Kleiner Buchberg 712 m ü.M.

Na severozápadním úpatí Malého Buku je rozsáhlá mýtina s rekreační osadou Řachvaj. V letech 1873-1911 stála v její blízkosti sklářská huť Augusta, ze které dnes zůstala už jen odpadní halda, překrývající údajně mnohem starší středověkou sklářskou huť z 1. poloviny 15. století. V údolí na západní straně kopce je přímo mezi kytlickými domky chráněné naleziště šafránu.

řpřevzato z webu www.luzicke-hory.cz