Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz

Horský spolek pro České Švýcarsko

Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz (Horský spolek pro České Švýcarsko) vznikl v Děčíně po vzoru podobných alpských spolků 25. března 1878 a patřil k nejstarším spolkům na území českých zemí. 15. června byl na ustavující schůzi zvolen předsedou Robert Manzer a do konce roku měl již 120 členů. Horský spolek měl přes 20 sekcí ve všech větších obcích v okolí Děčína. Spolek budoval turistické cesty, na trasách instaloval železné zábradlí, schodiště, lávky, mosty, stavěl chaty a vyhlídkové věže, vlastnil restaurace a ubytovny.
1879
Počet členů se zvýšil na 331. Spolek v tomto roce uspořádal oslavu k výročí stříbrné svatby císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty.
Vznikly sekce Dittersbach (Jetřichovice, 20. ledna, předseda pan G. Kessi), Herrnskretschen (Hřensko, 14. února, předseda Josef Clar, Hohenleipa (Vysoká Lípa, 6. dubna, předseda J. Weber a Schneeberg (Sněžník, 12. duben, předseda Wzl. Grirnmer.
První stavbou spolku se stala útulna s vyhlídkovou terasou na Chlumu (Kolmer Scheibe), slavnostně otevřenou 27. dubna u příležitosti stříbrné svatby císařského páru a pojmenovaná podle císařovny "Kaiserin Elisabethhöhe". Na závěr slavnostního zahájení byla členům spolku rozdána Brožura pro turisty Českého Švýcarska (autor Julius Schuldes).
Sekce Tetschen-Bodenbach (Děčín-Podmokly) instalovala železné zábradlí na Růžové vyhlídce (Rosenkamme), stejné jako na Pastýřské stěně (Schäferwand).
1880
Na Růžovském vrchu (Rosenberg) byla vybudována 16 metrů vysoká dřevěná rozhledna a začala se budovat vyhlídka na (Pöblichsberg) u Janova (Jonsdorf).
Schválení spolkového odznaku: Rozhledna na Sněžníku v dubovém věnci.
Nové sekce: Rosendorf (Růžová, předseda Franz Josef Oberlehrer Kühnel), Arnsdorf (Arnoltice, předseda Dr. Raimund Neumann).
Sekce Tetschen-Bodenbach (Děčín-Podmokly) 13. června slavnostně otevřela útulku na Růžové vyhlídce, také 1600 m dlouhou cestu na Pastýřskou stěnu a cestu z Chlumu (Kolmen) k vyhlídce.
Sekce Herrnskretschen (Hřensko) vystavěla vyhlídku na (Pöhlichsberg).
Sekce Hohen Leipa (Vysoká Lípa) vybudovala cestu na Šaunštejn (Raubschloss) a na Hofberg.
1881
Kníže Edmund Clary-Aldringen a hrabě Friedrich Thun-Hohenstein byli jmenováni čestnými členy.
Speciální vydání mapy Böhm.-Sächs. Schweiz (Českosaské Švýcarsko).
Spolková valná hromada v Arnolticích.
Nová sekce Kamnitzleiten (Kamenická stráň, předseda Ig. Richter).
Sekce Tetschen-Bodenbach (Děčín-Podmokly) vystavěla cestu na výšinu "Císařovny Alžběty (Kaiserin Elisabeth Galerie), propojila soutěsku v Loubském potoku se silnici v Ludvíkovicích.
Sekce Rosendorf (Růžová) vystavěla cestu z úpatí na Růžovský vrch (Rosenberg) a cestu zpět do Růžové. 29. května slavnostně otevřela věž a restauraci na vrcholu Růžovského vrchu za přítomnosti spolkového výboru a mnohasetihlavého davu příznivců.
Sekce Dittersbach (Jetřichovice) vystavěla cestu do Kunratic (Kunnersdorf) a přístřešek na Věrtném vrchu (Ottenberg).
Sekce Arnsdorf (Arnoltice) obnovila cestu v údolí Suché Kamenice a vystavěla cestu na Arnoltický vrch (Arnsberg).
Sekce Kamnitzleiten (Kamenická stráň) obnovila cestu k Dolskému mlýnu (Grundmühle),do Vysoké Lípy a na Růžovský vrch.
1882
Jmenování knížete Ferdinanda Kinského čestným členem.
23. července a 26. listopadu proběhlo v Děčíně shromáždění členů horských spolků z Čech a Saska zaměřené na vzájemnou spolupráci.
Slavnostní osvětlení při příležitosti návštěvy korunního prince Rudolfa a korunní princezny Stephanie u hraběte Thun-Hohensteina na Děčínském zámku.
Spolková valná hromada v Růžové.
Nové sekce: Niedergrund (Dolní Žleb, předseda W. Krätschmer), Stimmersdorf (Mezná, předseda Emil Richter), Windischkamnitz (Srbská Kamenice, předseda Josef Watzel).
Sekce Tetschen-Bodenbach (Děčín-Podmokly) vystavěla "Zigeunerbrücke" na Loubském potoce. Zhotovila cestu od horního konce cesty " Ecce-homo-Weg" k "Zigeunerstein" a k "Zigeunerbrücke", a z Ludvíkovické louky naproti Růžové vyhlídce na knížecí lesní cestu.
Návštěva sekcí Německého a Rakouského alpského spolku z Prahy a z Drážďan a uspořádán společný výlet: Růžová vyhlídka, Loubský potok, Stoličná hora, Horní Žleb.
Sekce Roseberg vystavěla novou restauraci a rozšířila útulnu na Růžovském vrchu. Dále cestu do Srbské Kamenice a Kamenické stráně; vystavěla novou stezky z Janova do Růžové.
Sekce Wind.-Kamnitz (Srbská Kamenice) vystavěla cestu na Růžovský vrch.
1883
Valná hromada se konala v Dolním Žlebu.
Nová sekce: Neu-Ohlisch (Nová Oleška, předseda Ign. John).
Sekce Tetschen-Bodenbach vystavěla cestu na Špičák (Spitzberg) u Březin (Birkigt), spojila cesty u Růžové vyhlídky a u horní části Loubského potoka, spojila cesty u "Rotberg- Spitzberg" v Podmoklech.
Sekce Arnsdorf vystavěla most v údolí Suché Kamenice, cestu z Arnoltic na Růžovou vyhlídku
Sekce Dittersbach vystavěla chodník na Čedičový vrch (Donsberg).
Sekce Rosendorf vystavěla cestu od janovské silnice do Růžové, chodník na severní straně Růžovského vrchu.
Sekce Neu-Ohlisch se připavovala na stavbu lesní cesty v okolí.
1884
Bývalý předseda spolku Robert Manzer byl zvolen čestným členem.
Spolková valná hromada se konala v Srbské Kamenici.
Nové Sekce: Hasel (Líska, předseda Anton Fiedler), Steinschönau (Kamenický Šenov předseda S. Heinrich), Tyssa (Tisá, předseda Vinz. Lübel).
Sekce Tetschen-Bodenbach vysázela alej od Pastýřské stěny na Rotberg (77 javorů a 19 švestek).
Sekce Arnsdorf vystavěla cestu a most mezi Arnolticemi a Růžovou
Sekce Dittersbach umístila pamětní desku předsedy sekce pana Kesslera v "Kastengrund". Zpřistupnila přední část Pavlínina údolí vystavěním 5 lávek a cest.
Sekce Kamnitzleiten zhotovila cestu v oblasti "Kirchgrund" se strmým stoupáním na "Höhe".
Sekce Rosendorf pokračovala na stavbě cesty z Janova do Růžové, zhotovila cestu na Růžovský vrch z jižní strany a instalovala orientační tabuli na rozhlednu.
Sekce Hohenleipa vystavěla cestu ze Šaunštajnu do oblasti "Langen Grund".
Sekce Stimmersdorf vystavěla cestu v oblasti říčky Kamenice
Sekce Neu-Ohlisch se připavovala na stavbu lesní cesty v okolí.
Sekce Hasel se připravovala na otevření cesty na Studenec
1885
Spolková valná hromada se konala v Kamenickém Šenově.
Nová sekce: Reichen-Biebersdorf (Rychnov-Příbram, prředseda X. Hauptmann).
Sekce Dittersbach vystavěla výhlídkovou terasu na Čedičovém vrchu a čtyři nové stezky v okolí, promenádní chodník na "Kreuzberg".
Sekce Rosendorf stavěla cestu z Růžové do "Stimmersbruche" (85) a pokračovala na jižní cestě na Růžovský vrch.
Sekce Stimmersdorf stavěla cesty v okolí Mezné.
Sekce Tyssa vystavěla cesty v Tiských stěnách a spolu s jmennými tabulkami.
Sekce Neu-Ohlisch stavěla lesní cesty v okolí.
Sekce Hasel pokračovala na stavbě cesty na Studenec.
1886
Spolek vydal "Příručku horského spolku pro České Švýcarsko". Vydal 12 různých fotografií zajímavých turistických míst v Českém Švýcarsku.
Spolek uspořádal první taneční zábavu, jehož čistý zisk směřoval na do fondu na výstavbu rozhledny na Studenci
Spolková valná hromada se konala v Lísce spolu s výstupem na Studenec.
Sekce Arnsdorf obnovil cestu z Dolního Žlebu do Labské stráně a postavil 4 nové mosty.
Sekce Dittersbach obnovil cesty a mosty přes potok v Pavlínině údolí, které silně poškozeny velkou vodou, vystavěla cestu "Lidichtweg".
Sekce Hohenleipa opravila cestu na "Totenbloß".
Sekce Reichen-Biebersdorf vystavěla vyhlídkovou terasu na Matrelíku (Matzeligberg) u Příbramy a následně i cestu.
Sekce Rosendorf modernizovala cestu z Růžové po úpatí Růžovského vrchu.
Sekce Stimmersdorf prováděla výstavbu cesty "Stimmersgrund-Stimmersdorf", vystavěla cestu "Hohlweg" naproti Mezní louce (Rainwiese).
Sekce Tyssa vybudovala cesty v Tiských stěnách k významným místům ("Franzens Aussicht", "Prokops Rauchfang").
Sekce Neu-Oblisch pokračovala se stavbou lesní cesty.
Sekce Hasel připravovala cestu na Studenec.
Sekce Stein Schönau připravovala cestu na Šenovský vrch spolu s přístřeškem na vrcholu.
1887
Spolek vydal nový "Kapesní průvodce pro turisty Českého Švýcarska s originálními fotografiemi z oblasti Českého Švýcarska.
Byla objednána výroba železné věže pro vrchol Studence v Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft v Praze. Dále bylo rozhodnuto rozšíření restaurace na Růžovském vrchu.
Na jednání v Děčíně, kterého se zúčastnili zastupci Ještědsko-jizerského horského spolku, Krkonošského horského spolku a Horského spolku pro České Švýcarsko, bylo rozhodnuto vystavět ubytovnu pro studenty německých univerzit a středních škol.
Spolková valná hromada se konala v Růžové a na Růžovském vrchu.
Nové sekce: Elbleiten (Labská stráň, předseda Eduard Hegenbart), Mertendorf (Merboltice, předseda E. Swoboda).
Sekce Dittersbach obnovila cestu od úpatí Větrného vrchu do Kunratic a v údolí Dolského mlýna a v oblasti Pavlínina údolí.
Sekce Elbleiten začala se stavbou Restaturace na Belvederu.
Sekce Hasel stále pracovala na cestě na Studenec.
Sekce Neu-Oblisch pokračovala se stavbou lesní cesty.
Sekce Mertendorf položila cestu na Strážný vrch (Hutberg)
Sekce Steinschönau vystavěla cestu na Šenovský vrch ze severozápadní strany a z jihozápadní strany od nádraží.
Sekce Stimmersdorf rozšiřovala cesty v oblasti Mezné.
1888
Spolek podal žádost na Generální ředitelství-rakouské severozápadní dráhy o zavedení zvláštních nedělních vlaků mezi Prahou a Děčínem stejně jako mezi Prahou a Podmokly spolu s návrhem na snížení základní ceny jízdného pro cesující studenty. Podal i požadavek místnímu Průmyslovému sdružení v Děčíně a Průmyslové asociaci v Podmoklech poskytnout pro tyto studenty lůžka zdarma . Padl i návrh na zřízení vlastní spolkové studentské ubytovny
Spolek objednal pro všechny sekce odebírání Severočeských turistických novin (Nordböhmische Touristenzeitung).
Spolková valná hromada proběhla v Jetřichovicích.
Na Obchodní a průmyslové výstavě v Děčíně byla spolku udělena stříbrná medaile.
Vzešel nový projekt na stavbu restaurace a na novou kamennou rozhlednu na Růžovském vrchu.
Sekce Tetschen-Bodenbach se setkala se 7 sekcemi z Německýho a rakouského alpského spolku 26. a 27. května v Děčíně s následným výletem na Růžovský vrch.
Sekce Arnsdorf restaurovala po průtrži mračen 21. červenece 1887 zničené a poškozené cesty.
Sekce Dittersbach také opravovala po průtrži mračen zničené nebo poškozené cesty v Pavlinině údolí a v okolí Dolského mlýna, a dále podél cesty ke zřícenině Falkenstein a v jeho okolí.
Sekce Elbleiten vybudovala novou cestu z Belvederu na "Felsensturz".
Sekce Hasel otevřela dlouho očekávanou železnou rozhlednu na Studenci.
Sekce Hohenleipa zahájila provoz člunů na Kamenici od Dolského lýna do "Breiten Grund". Započala s rozšířením stezky na březích od Dolského mlýna k silnici ve Vesoké Lípě . Také se opravovaly cesty po zničující průtrži mračen z loňského roku.
Sekce Kaltenbach (Studený) vystavěla cestu ze Studence do obce Studený a označila cesty ze Studeného přes Pavlínino údolí do Jetřichovic a do Chřibské.
Sekce Mertendorf obnovila cestu na Strážný vrch a zřidila tam stánek s občerstvením.
Sekce Neu-Ohlisch dokončila výstavbu lesní cesty "Waldstraße".
Sekce Rosendorf přijala pod sebe sekci Wind.-Kamnitz (Srbská Kamenice).
Sekce Steinschönau vystavěla útulnu "Schutzhütte" na Šenovském vrchu.
Sekce Stimmersdorf započala s výstavbou cesty v okolí Mezné, převážně z pískovcových pražců.
1889
Spolek přistoupil do sdružení "Gebirgsvereine des Elbegaues".
Valná hromada spolku se konala v Labské stráni.

Sekce Dittersbach rozšířila cesty a mosty ve druhé části Pavlínina údolí, obnovila cestu z Jetřichovic do České Kamenice.
Sekce Hasel dokončila cestu na Studenec.

Sekce Hohenleipa prodloužila stezku od Dolského mlýna dále podél řeky Kamenice k "Breiten Grund".
Sekce Mertendorf dokončila útulnu na Strážném vrchu.
Sekce Rosendorf přijala pod sebe sekci Kamnitzleiten. Vybudovala novou vrcholovou cestu na Růžovský vrch ze strany od Srbské Kamenice a vysadila podél další cesty na Růžovský vrch stromy.
Sekce Stimmersdorf pokračovala s výstavbou cesty v okolí Mezné z pískovcových pražců.
1890
Zahájel provoz na Edmundově soutězce. 4. května byla otevřena nová restaurace na Růžovském vrchu, kterou navštívilo od května do října 70 tisíc lidí.
Spolek vydal 5. vydání "Kapesní průvodce pro turisty Českého Švýcarska".
Nové Sekce: Böhm.-Kamnitz (Česká Kamenice, předseda Hugo Schwalb), Parchen-Schelten (Prácheň, předseda Kajetan May).
Sekce Tetschen-Bodenbach obnovila promenádu z Pastýřské stěny a výsadila podél cesty javory.
Sekce Dittersbach vystavěla cestu přes skály na levém břehu v Pavlínině údolí a dále cestu lesem z "Wiesengrund" do Rynartic (Rennersdorf).
Sekce Hasel položila poslední kusy dlažby na cestě na Studenec.
Sekce Hohenleipa restaurovala spolu s majitelem pozemku panem Pohlem most u Dolského mlýna.
Sekce B.-Kamnitz označila cesty "Schweinsgründe - W.-Kamnitz - Grundmühle - Kamnitzleiten - Kottelburg"; Lipová - Pavlínino údolí.
Sekce Rosendorf rozšířila silnici vedoucí k Růžovskému vrchu a nahradila most zničený po povodni v údolí Kamenice u Kamenické stráně.
Sekce Stimmersdorf vystavěla cestu z "Stimmersgrundbrücke" naproti obci Růžová se 73 pískovcovými schody a pokračovala odtud na Meznou.
1891

Počet návštěvníků Edmundovy soutězky se zvýšil ze 70 na 80 tisiíc.
Nové sekce: Auscha (Úštěk, předseda Ludwig Schwarz), Wernstadt (Verneřice, předseda Josef Renftel).
Sekce Dittersbach obnovovala poškozená zařízení po povodni z předešlého roku, zejména v Pavlínině údolí.
Sekce Herrnskretschen zahájila výstavbu promenády od 5eky Kamenice k Suché Kamenici.
Sekce Hohenleipa opravovala chodníky podél Kamenice u Dolského mlýna až k "Höllenteufe" a vystavěla cestu v "Breiter Grund".
Sekce Böhm. Kamnitz upravila cestu k přístavišti loděk, označila a upravila cestu na Jehlu, upravila cestu do Jetřichovic přes Větrný vrch a zahájila stavbu studenské ubytovny ve městě.
Sekce Parchen-Schelten vystavěla a otevřela útulnu a vyhlídkovou terasu na Klučkách (Bildstein).
Sekce Rosendorf obnovovala všechny zničené cesty v oblasi "Kirchgrund", pod Dolským mlýnem až po Kamenickou stráň. Instalovala želené zábradlí na "Spitzer Stein" u Kamenické stráně.
Sekce Stimmersdorf instalovala ochranné bariéry na cestě u Mezné.
Sekce Tyssa pracovala na cestách a schodech v Tiských stěnách za finanční podpory hraběte Františka Thuna.
Sekce Wernstadt označila cestu na Zinkenstein (über den Matzeligberg) und nach der Hundorfer Beule, wo Schutzhütte und Galerie am 28. September eröffnet wurde.
1892
Nové Sekce Bensen (Benešov n. P., předseda p. Weinert) a Kolmen (Chlum, předseda Franz Hauptmann).
Vystavěla se restaurace na Studenci na náklady knížete Ferdinanda Kinského.
Obrazový plakát Českého Švýcarska s Edmundovou soutězkou je uznám jako školní pomůcka pro veřejné školy.
Místopředsedou V. Wetzelem je navrženo vydání nové mapy s barevným vyznačením cest.
Spolek vydal další "Kapesní průvodce pro turisty Českého Švýcarska".
Sekce Tetschen-Bodenbach 6. června 1892 vystavěla a ptevřela útulnu s restauraci na Pastýřské stěně v Podmoklech.
Sekce Arnsdorf vystavěla část turistické cesty lesem z Labské stráně.
Sekce Auscha označila cesty Auscha-Geltschberg, Geltschberg-Geltschbad (Station), Lewin-Geltschberg, Auscha-Ronberg.
Sekce Bense označila cestu na zříceninu "Scharfenstein", na vyhlídku "Emmaruhe", na "Parlosa", na Hlídku (Habendorfer Hutberg) a následně z Hlídky do Březin na "Birkigter Jägerhütte"; vystavěla a otevřela 17. července útulnu na Hlídce u Ovrsné (Habendorf).
Sekce Dittersbach upravila část cesty z Jetřichovic do Kunratic a z Jetřichovic přes "Steinweg" do Rynartic, položila cestu na říčce Bělá u Dolského mlýna v délce 220 metrů.
Sekce Böhm. Kamnitz vystavěla a otevřela 25. května útulnu a stánkem s občerstvením na Větrném vrchu.
Sekce Kolmen vystavěla chodník a opravila zdivo na vyhlídce "Císařovny Alžběty", a vystavěla útulnu na Velkém Chlumu (Kolmer Beigkippe).
Sekce Parchen-Schelten zvýšila vyhlídku na Klučkách o 4 metry.
Sekce Rosendorf opravovala 3 chodníky na Růžovský vrch.
Sekce Stimmersdorf vystavělo přechodové lávky na nejhorších úsecích u Mezné ("dlouhé schodiště" se 100 schody), které bylo v serpentinách zpevněno pískovcovými kvádry.
Sekce Tyssa označila cestu do Nakléřova (Nollendorf).
1893
Nová Sekce: Elbleiten (Labská stráň, předseda Gust. Keller).
14. květen byl otevřen srub (restaurace s přenocováním) na Studenci (postaven knížetem Ferdinandem Kinským) a 4. července nová vyhlídková věž na Růžovském vrchu (postavena knížetem Edmundem Clary).
Spolek vydal "Kapesní průvodce pro turisty Českého Švýcarska".
20. srpena byla otevřena útulna na Velkém Chlumu.
4. června byla zpístupněna Bobří soutězka u Verneřic.
Sekce Auscha instalovala 3 železné zábradlí na "Geltschberg" na vyhlídkových místech: "Maistein", "Paterstein" a "Rabenstein".
Sekce Bensen dokončila značení cest: "Parlosa-Güntersdorf-Neu-Ohlisch"; "Güntersdorf-Poppenberge-Heidenstein"; "Bensen-Großwöhlen-Tannbusch", vystavěla cesty z "Hutberg" přes skalní stěny "Eichleiten" do "Höflitz-Kleinwöhlen".
Sekce Dittersbach otevřela v Pavlínině údolí chodník ze Studeného na konec "Kreuzberg".
Sekce Elbleiten označila cesty: Belvedere-Labská stráň-Růžová vyhlídka, Belvedere-Labská stráň-Janov, Belvedere-Labská stráň-Suchá Kamenice.
Sekce Hasel dokončila a otevřela srub (restaurace a pokoje) na Studenci, označila cesty ze Studence do Mlýnů a z Chřibské přes Krásné pole na Křížový Buk.
Sekce Herrnskretschen vystavěla promenádní chodník od Kamenice do soutězky Suché Kamenice (Dürrkamnitzschlucht).
Sekce Kolmen položila cestu na "Tannbusch" a chodník z "Gemeindewald" a "Hanwiesen" na Velký Chlum; označila cesty "Kolmen-Politz-Neschwitz", "Kolmen-Bergkippe-Gemeindewald-Tannbusch"; 20. srpna otevřela útulnu na Velkém Chlumu.
Sekce Neu-Ohlischvystavěla a označila cesty: Huntířov-Růžovský vrch (Güntersdorf-Rosenberg), Nová Oliška-Rabštejn (Neu-Ohlisch-Rabstein), Nová Oliška-Bynovec (Neu-Ohlisch-Binsdorf).
Sekce Parchen-Schelten opravovala útulnu a vyhlídku na Klučkách a zpravila cestu nahoru.
Sekce Rosendorf otevřela novou dřevěnou vyhlídkovou věž na Růžovském vrchu o 10 metrů vyšší než první), rozšířila výstavbu silnice Růžová-Kamenická stráň s odbočkou na Růžovský vrch.
Sekce Wernstadt přistupnila Bobří soutězku (Bieberklamm); Ausbesserung der Aussichtswarte und der Wegeinfriedung auf den Matzeligberg; Wegmarkierung von Wernstadt nach der Rabensteiner Höhe, von der Hundorfer Beule in die Bieberklamm bis zur Aussichtswarte und Schutzhütte auf der Rabensteiner Höhe.
1894
Založení nové sekce Biela (Bělá, předseda Albin Viehweger).
Byla podána žádost Sächs.-Böhm. Dampfschiffahrtsgesellschaft (Saskočeské parostrojní společnost) o zahájení okružních výletních jízd.
Sekce Bensen modernizovala, rozšířovala, označovala a připojovala nové cesty k přilehlým úsekům (např. Hutberg-Parlosa).
Sekce Elbleiten pokračovala v pracích na zpřístupnění soutězky Suché Kamenice.
Sekce Hohenleipa vystavěla nové promenády z "Hofberg"na" Lusthaus" a na jeho ploše ho vybavila zábradlím, schodištěm a žebříkem.
Sekce Böhm.-Kamnitz obnovovala kvůli sněhu a dešti těžce poškozené sítě cest.
Sekce Stimmersdorf pokračovala na serpentinách v horní části stezky u Mezné.
Sekce Wernstadt vystavěla novou cestu na Bobří soutězku.
1895
Vyšla 8. vydání Kapesního průvodce pro turisty, velký průvodce a byly vyrobeny plechové orientační mapy.
Pan hrabě František Thun byl zvolen čestným členem spolku.
Pražská sekce Německého a Rakouského alpského spolku obržela od spolku blahopřání ke 25. výročí založení.
Sekce Bensen označila další cesty: "Poppenberg-Heidenstein", "Güntersdorf-Neu-Ohlisch" a instalovala na nádraží orientační tabuli.
Sekce Biela vystavěla a označila cestu na Děčínský Sněžník.
Sekce Dittersbach zpřístupnila nové časti u "Kitzenberg" v délce 300 metrů.
Sekce Elbleiten 22. září oslavnostě otevřela nově postavenou cestui z údolí Suché Kamenice na Labskou stráň.
Sekce Hasel označila spojovací cestu do Studeného a na Křížový buk a do Krásného pole.
Sekce Hohenleipa vystavěla cestu u "Kirschengrund" se 129 ve skále vytesanými schody.
Sekce Hopfengarten (Chmelnice) vystavěla věž a útulnu s restaurací na Chmelníku (Hopfenberg) s orientační cedulí.
Sekce Böhm. Kamnitz vybudovala trasu Česká Kamenice-Pustý zámek-Střední vrch.
Sekce Wernstadt opravovala povodní poškozenou cestu u Bobří soutězky.
1896
9. vydání Kapesního průvodce pro turisty.
3. vydání Speciální mapy Česko-saského Švýcarska.
Vypracována velké plechová mapa s důležitými místy v působnosti spolku.
Vyhořela vyhlídka a útulna na "Hundorfer Beule".
Kníže Carlos Clay-Aldringen je stal čestným členem.
Sekce Arnsdorf vystavěla cestu z Arnoltic přes soutězku Suché Kamenice podél skal až na Labskou stráň.
Sekce Bensen opravila dřevěné obložení "Hutbergschutzhütte" u Jedlka (Höflitz) avystavěla vyhlídkovou terasu na Ostrém (Neuländer Höhe) u Benešova.
Sekce Biela vystavěla a otevřela altán na "Gaubenwändel" spolu s cestou.
sekce Elbleiten obnovila povodněmi poškozenou cestu v soutězce Suché Kamenice, oplotila "Rotpelzwarte" v soutězce Suché Kamenice a vyčistila sklaní masívy.
Sekce Hasel se připravovala na opravy a údržbu spojovací cesty "Kaltenberg-Kuppe-Kaltenbach" a označila cestu mezi Lískou a Pustým zámkem v údolí řeky Kamenice.
Sekce Hohenleipa opravovala cesty k Šaunštejnu a v jeho blízkém okolí. Po zničujících záplavách v srpnu přestavěla "Kirchgrundweg".
Sekce Hopfengarten položila na vrcholu Chmelníku kamenou cestu.
Sekce Böhm. Kamnitz vystavěla na západní straně Středního vrchu kamenný chodník a označila cestu z Dolního Prysku.
Sekce Wind. Kamnitz vybudovala odvodnění cestní cesty ze stanice Veselí pod Rabštejnem přes Jánskou (Jonsbach) do Srbské Kamenice, postavila dřevěné zábradlí na "Sandsteinbruche", vystavěla lesní cestu ze Srbské Kamenice k Dolskému mlýnu, do "Mühlgrund a vybudovala útulnu na "Kuppe".
Sekce Neu-Ohlisch označila cestu Nová Oliška-Růžovský vrch.
Sekce Parchen-Schelten přebudovala část cesty na Klučky na vozovku.
Sekce Rosendorf zpevnila sutí cestu na Růžovský vrch.
Sekce Stimimersdorf obnovovala po záplavách cesty v okolí.
1897
Koncem července a srpna byla povodní velice poškozena obec Hřensko.
23. ledna se konal Spolkový taneční večer ""Ein Tag in der Böhm. Schweiz".
Na Podmokelské výstavě byl spolek oceněn za svou výstavku stříbrnou medailí.
Sekce Arnsdorf položila cestu z Arnoltic do "Krimmerwand" a vybudovala vyhlídky v údolí Suché Kamenice a vystavěla zde dva mosty.
Sekce Bensen ukončila značení cest: Benešov-Großwöhlen, Benešov-Eichberg-Hutberg-Jägerhütte a postavila na zřicenině "Scharfenstein" ochrannou zeď.
Sekce Dittersbach zpřístupnila nové oblasti v okolí: "Marienschlucht", "Dianalager" a "Gnomenschlucht", postavila nové chodníky z "Gerstgraben" přes "Hinschke" v "Schulzengrund".
Sekce Elbleiten obnovila zničený mostní pilíř v údolí Suché Kamenice a také zdejší cestu.
Sekce Graber (Kravaře) obnovila po povodni postižená místa v Bobří soutězce a označila cestu na Ronov (Ronburg).
Sekce Hasel ukončila výstavbu spojovací cesty ze Studence do Studeného a obnovila deštěm poničené cesty v okolí.
Sekce Hohenleipa obnovovala velkou povodní z 30. července až 1. srpna poničené veškeré cesty v její oblasti za přispění obce Vysoká Lípa.
Sekce Hopfengarten vystavěla novou velkou verandu a kuželnu, vybudovala cestu na Schönborn a obnovila obě cesty vedoucí na Chmelník poškozené prudkými dešti.
Sekce Böhm. Kamnitz se také potýkala se zničující velkou vodou, která poničila cesty, mosty a ukazatele na cestách.
Sekce Wind. Kamnitz také obnovivala vodou zničené cesty a značení.
Sekce Kolmen opravila restauraci na na vrcholku Velkého chlumu z dobrovolných přizpěvků a zahájila vystavbu cesty do Děčína - Starého města.
Sekce Parchen-Schelten vylepšovala přístupovou cestu na Klučky.
Sekce Rosendorf označila cestu z Kamenické stráně na "Kuttelburg" a opravila vodou poničené cesty z 29.-30. července.
Sekce Stimmersdorf vystavěla nové turistické objekty, které nejvíce utrpěly během povodní. Připravovala se na novou výstavbu cest, které přivedou turisty z Mezné na Pravčickou bránu, tvz. "Mühlweg".
Sekce Wernstadt opravila útulnu na Martelíku a na "Joberner Höhe" a vylepšila cestu k Bobří soutězce.
1898
Při příležitosti 50. výročí vládyJejího Veličenstva císaře Františka Josefa I. byla vybudována věž "Císařovna Alžběta", 14 metrů vysoká na vrcholku Chlumu (20.l istopadu 1898).
Spolek instaloval 4 automaty s cukrovinkami, jejichž obal nesl obrazy z Českého Švýcarska.
Sektion Tetschen-Bodenbach uvítal návštěvu pražské sekce DÖAV a podnikl s ní výlet na "Schrammstein" a na Klučky u Práchně.
Sekce Arnsdorf vysadila 20 akatů na nově vybudované cestě z Arnoltic do skal v soutězce Suché Kamenice.
Sekce Bensen částečně opravila cestu na zřízeninu hradu "Scharfenstein".
Sekce Biela opravila a částečně nově vystavěla cestu od "Bösegründel" do altánku na "Gaubenwändel".
Sekce Dittersbach opravila deštěm zničené části chodníku v Pavlínině údolí, v "Linicht, Steinweg, Kastengrund, Biela".
Sekce Elbleiten označila cesty v údolí Suché Kamenice a započala s výstavbou cesty v soutězce Suché Kamenice.
Sekce Graber vystavěla nové chodníky zničené povodní u Bobří soutězky.
Sekce Hasel označila cestu ze Stedeného do Chřibské a na nádraží v Mlýnech a postavila zábradlí v nejprudším stoupání na Studenci.
Sekce Herrnskretschen vybudovala cestu do saské obce Schmilka.
Sekce Hohenleipa znovu vystavěla cesty na "Kirchgrund, hohe Teufe, Leichenweg, Kamnitzsteig".
Sekce Hopfengarten zmírnila nejpříkřejší části promenády vedoucí na vrchol Chmelníku vybudováním několika serpentýn.
Sekce Wind. Kamnitz provedla důkladnou renovaci a částečnou rekonstrukci chodníku na Růžovský vrch, obnovila cestu vedoucí k Dolskému mlýnu.
Sekce Kolmen zřídila chodník ze Starého města přes tzv. "Tongraben" a tím zrychlila přístup k rozhledně Císařovny Alžběty a vydala pohlednice Chlumu a okolí.
Sekce Neu-Ohlisch zlepšila cesty na Růžovský vrch, do Staré Olišky a Huntířova.
Sekce Parchen-Schelten komletně vystavěla vozovku na Klučky.
Sekce Rosendorf vylepšila cestu z Růžovského vrchu do Kamenické stráně a přes "Tiefengrund" na "Kuttelburg".
Sekce Stimmersdorf vystavěla povodní z 25. května zcela zničenou cestu u Mezné a opravovala i další poničené cesty, např. Mühlweg na Pravčickou bránu.
1899
Zasedání všech sekcí spolku se konalo 22. října v České Kamenici.
Sekce Bensen udržovala a zlepšovala cesty v okolí.
Sece Dittersbach znovu opravovala těžce poničené cesty: "Linicht, Steinweg, Hinschke, Scholzental, Hautwiese, Falkenstein, Neue Schweiz, Kastengrund, Ruhleisenhzihn, Kitzenberg, Biela, Donsberg", v Pavlínině údolí vystavěla 300 metrů dlouhou novu cestu se 2 mosty.
Sekce Hohenleipa opravovala " Kamnitzsteiges, Mühlsteiges, Steiges zur hohen Brücke, Steiges zur Jägerbräche".
Sekce Kolmen vylepšila cestu vedoucí přes Staroměstský les, obložila západní stranu restaurace a rozšířila vyhlídkovou terasu na Chlumu.
Sekce Rosendorf pokračovala v obnově cest na Růžovský vrch, do Kamenické stráně
Sekce Stimmersdorf důkladně obnovila cesty u Mezné včetně mostu do Růžové a z pískovcových kvádrů položila odvodňovací příkopy podél cest.
1900
Nová sekce Königswald (Libouchec, předseda p. Zehart).
Vyšel další Kapesní průvodce Českého Švýcarska. Byly instalovány velké plechové tabule s vyobrazením značených cest spolu s novými plakáty Edmundovy soutězky.
Sekce Graber instalovala u Bobří soutězky nové lavičky a zábradlí, nově označila cestu na Ronov.
Sekce Hohenleipa rozšířila výstup ke hradu Šaunštějn a instalovala nové železné zábradlí namísto poškozeného železného zábradlí.
Sekce Hopfengarten vystavěla osvětlení na cestě k vrcholu Chmelníku.
Sekce Windisch Kamnitz obnovila Rabštejnskou cestu a cestu na Růžovský vrch.
1901
Nová sekce Steinschönau (Kamenický Šenov).
13. srpmna proběhlo zasedání zastupitelů Horského spolku pro nejsevernější Čechy, Spolku pro Žitavské hory, Horské spolku pro České Švýcarsko a Německého horského spolku pro Jěštědsko-jizerské hory, na kterém se jednalo o spojení cest vedoucích následně na vrchol Růžovského vrchu. Toto zasedání předznamenalo pozdější vznik tzv. Kammweg.
Sekce Bensen vystavěla vyhlídkový pavilón "Polzenwarte" ke zlepšení cestovního ruchu v Benešově.
Sekce Hopfengarten utrpěla 15. ledna ztrátu rozhledny na Chmelníku po ničivém orkánu.
Sekce Böhm. Kamnitz umístila nové kamenné schodiště k vrcholku Pustého zámku a postavila nové železné zábradlí bamísto původního dřevěného.
Sekce Wind.-Kamnitz vystavěla novou útulnu pod Růžovským vrchem.
Sekce Kolmen - po lednovém orkánu také utrpěla její rozhledna na Velkém Chlumu.
Sekce Königswald označila cesty ve svém okolí pomocí sloupkových ukazatelů
Sekce Steinschönau podporovala zachování Panské skály (Herrenhausfelsen).
Sekce Stimmersdorf dokončila obnovu zničených cest a znovu připojila cesty k existujícím trasám v okolí Mezné a Růžové a zřídila ochranné bariéry na "Hörnel".
1902
Na Děčínské výstavě dostal spolek zlatou medaily.
Počet členů v 19 sekcích: Tetschen-Bodenbach, Arnsdorf, Bensen, Biela, Dittersbach, Graber, Hasel, Herrnskretschen, Hohenleipa, Hopfengarten, Böhm. Kamnitz, Wind. Kamnitz, Kolmen, Königswald, Neu Ohlisch, Parchen-Schelten, Rosendorf, Stein Schönau, Stimmersdorf činil 730.
Sekce Bensen vystavěla cestu na "Polzenwarte".
Sekcen Hasel zlepšila výstup na Studenec a označila trasu Ještěd - Růžovský vrch.
Sekce Hohenleipa důkladně zlepšila cestu na "Mühlbergsteige".
Sekce Böhm. Kamnitz označila trasu Ještěd - Růžová a vystavěla útulnu a restauraci na "Heidelberg".
Sekce Königswald vystavěla novou propojovací cestu ze Sněžníku do Libouchce.
Sekce Rosendorf přišla 3. května během vichřice o rozhlednu na Růžovském vrchu.
Sekce Hopfengarten stavěla zhroucenou rozhlednu na Chmelníku.


Za 25 let od založení Horské spolku (1878-1902) bylo vystavěno 87.078 km nových cest a 88.922 km jich bylo obnoveno; bylo postaveno 5 km nových silnic; instalováno 1498 m zábradlí ze dřeva nebo ze železa; postaveno 60 mostů a lávek; položeno 18 schodišť; 313 laviček; umístěno 785 ukazatelů; 25 traťových tabulí; 25 velkých tabulí s označenými trasami; 16 výstražných panelů; 14 jmenných tabulí; postaveno 11 útulen (Schützhütte); 10 vyhlídek; 4 pavilóny (altány); 1 železná a 6 dřevěných rozhleden; 4 restaurace; 1 veranda; 1 kuželkárna; 7 stolů a 21 lavic; byla zakoupena 1 gondola a vysázeno 174 stromů.
Navíc bylo vydáno 24 turistických a kapesních průvodců, 3 speciální mapy Česko-saského Švýcarska, 1 plakát se 17 pohledy na České Švýcarsko.
Na území působnosti spolku stálo 12 studentských ubytoven s více než 60 lůžky, ve kterých se podávala i snídaně a večeře.