Lužický horský spolek

Tradice

V listopadu roku 1887 založil JUDr. Victor Finger a Vinzenz Kraus Deutscher und Österreichischer Alpenverein - Sektion Haida (Německý a Rakouský alpský spolek - sekce Haida/Nový Bor). Tímto počinem dali základ k rozvoji turistiky nejen v Lužických horách. Již v roce 1893 zpřístupnili vrchol Klíče turistickým chodníkem. Spolek, který již v roce 1894 měl 64 členů, v roce 1914 měl 102 členů, rozvíjel své aktivity i mimo území Lužických hor. Před I. světovou válkou měl spolek v úmyslu vystavět v rakouských Alpách v pohoří Schobergruppe u Wangenitzsee vlastní chatu, která měla nést jméno Haidaer Hütte. Již brzy po založení se z něj stal velice prestižní spolek, jehož členy byli i přední borští továrníci a významné osobnosti politického i kulturního života.

V roce 1934 zakládá redaktor Franz Berghaus v Haidě sekci horského spolku Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen (Horský spolek pro nejsevernější Čechy - oddělení Haida/Nový Bor). Tento spolek již od roku 1885 působil v sousedních obcích v Lužických horách. Podílel na vytyčování a značení cest, stavbách rozhleden, restaurací a horských chat apod. Také v jeho řadách najdeme významné osobnosti z Boru a okolí a počtem svých členů se rovnal spolku alpskému (103 členů a 8 členů mládeže).

Současnost

Naší snahou je samozřejmě navázat na tyto velice úspěšné horské spolky a hlásit se k jejich odkazu a tradici a být jejich důstojnými pokračovateli. Ve své činnosti rozvíjíme všemožné aktivity: od výletů do hor, na kole, přes propagaci Lužických hor, poznávání jejich historie, až k ochraně přírody a krajiny.
V podzimním čase (2008) navázal LHS užší spolupráci s CHKO Lužické Hory. Začátkem bližšího kontaktu bylo společné domlouvání podmínek a podoby rekonstrukce turistického chodníku na Klíč. Následovaly další schůzky a blížší spolupráce, zejména díky Ludvíkovi Šajtarovi. Dík jemu například členové spolku pomohli s kontrolou a čištěním sokolích hnízdících budek, které se nacházejí v Lužických horách. Spolupráce se Správou CHKO LH pokračuje i nadále ke vzájemné spokojenosti.

V prosinci 2010 na valné hromadě občanského sdružení Rodowitz byl jednomyslně schválen návrh na přejmenování sdružení na Lužický horský spolek. Od ledna 2011 sdružení vystupuje pod novým názvem a logem.
Od ledna 2012 je Lužický horský spolek jako první organizace v České republice součástí DAV - Deutscher Alpenverein a to jako Ortsgruppe (místní skupina) sekce Zittau.
Na konci roku 2013 přišel spolek s iniciativou o znovunavrácení jména železniční zastávky z Jedlová zastávka na Novou Huť, což se v roce 2014 podařillo. Od 14. prosince 2014 nese zastávka po 53 letech své původní jméno "Nová Huť v Lužických horách".

Rádi Vás přivítáme na společných akcích i v našich řadách.

LHS

Aktivity

Aktivity spolku

Výbor LHS

Výbor spolku

Členství

Členské poplatky
Žádost o členství LHS

Členské poplatky LHS-DAV
Žádost o členství LHS-DAV

Stanovy LHS

Stanovy o. s.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007

LHS World

LHS ve světěShop

Propagační materiály