Lužické hory

Klíč (759 m)

Klíč je čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor. Měří 763 metrů. Vyšší je jen hora Luž s výškou 793 metrů, Pěnkavčí vrch s výškou 792 metrů a Jedlová s výškou 774 metrů nad mořem.
Hora Klíč se nachází 2 km severně od Nového Boru, tvoří přirozenou dominantu tohoto severočeského sklářského města.
Klíč je součástí stejnojmenné národní přírodní rezervace, která zahrnuje celou horu i s jejím úpatím. Přesto satelitní snímek okolí Klíče prozrazuje, že v posledních 7 letech bylo v okolí Klíče vytěženo zhruba 50 % lesa. Lesní porost na Klíči je tvořen převážně bukovým lesem, ve středních partiích roste smrk s bukem a v nižších partiích smrk.
Na vrchol vede relativně namáhavá turistická cesta s převýšením zhruba 400 metrů. Na samotném vrcholku hory ční holá skála s vynikajícími podmínkami pro rozhled. Návštěvník zde má k dispozici dobrý výhled jak na blízký Nový Bor tak i na vzdálený Ještěd na východě, za dobrého počasí lze zahlédnout horu Říp na jihu, vzdálený zhruba 100 km. Uprostřed trasy na vrchol se nachází studánka s pitnou vodou. Při cestě na vrchol mohou turisté spatřit kamenné moře, které vzniklo postupnou erozí a zvětráváním skalního masívu na vrcholku.
Jižní strana hory s úpatím má téměř stejný ráz počasí během léta kromě větru, který na vrcholu dosahuje vysokých hodnot. Teploty se pohybují průměrně okolo 15–16 stupňů v létě a 3 až –4 °C v zimě. Vrcholek Klíče má, a to i přes svoji nízkou nadmořskou výšku, horské klima, jedná se o velmi zajímavý přírodní jev respektive velmi zvláštní klimatický úkaz (také proto se jedná o státem přísně chráněné přírodní území - přírodní rezervaci). Na severní straně Klíče v oblasti suťového pole (kamenné moře) vzniká při vhodných klimatických podmínkách nebezpečí vzniku sněhových převisů a uvolnění laviny.
20. října 2007 instaloval LHS na vrcholu schránku s turistickou knihou.

Použito z: http://cs.wikipedia.org

Zajímavosti LH

Nejvyšší vrcholy

Luž
Pěnkavčí vrch
Jedlová
Klíč
Hvozd
Studenec
Velký Buk
Malý Buk
Weberberg
Bouřný