Lužické hory

Jedlová (774 m)

Mohutná znělcová kupa Jedlová, (německy Tannenberg) je hora na severu České republiky, ve východní části okresu Děčín (774 m) je po Luži a Pěnkavčím vrchu třetí nejvyšší horou Lužických hor.
Spodní třetina hory Jedlová se skládá z dosti pevného pískovce, jenž byl dříve těžen pro stavební účely. Zarostlý lom se nachází na jižním úpatí. Vrchní dvě třetiny tvoří znělec obsahující krystaly sklovitého živce, který se často rozpadá na velké desky, místy seskupené do zdánlivé zdi (jihovýchodní svah a jih vrcholu), jinde vytváří suťová pole s řídkou vegetací.
Přes vrchol hory vede hlavní evropské rozvodí, odvodňující toto území jižně k Labi patřící k úmoří Severního moře, a severně k Odře, která ústí do Baltského moře.
Při dobré viditelnosti lze přehlédnout celé Lužické hory, hřeben Jizerských hor, Ještěd, Bezděz, Milešovku, Děčínský Sněžník i vzdálenější hřeben Krušných hor.
Na Děčínsku je ještě stejnojmenná hora Jedlová (530 m), poblíž Benešova nad Ploučnicí. Jedlová se jmenuje i osada na severní straně hory a lesní nádraží Českých drah, které je křižovatkou železničních tratí překonávajících Lužické hory.
Název hory byl odvozen z původního porostu jedlemi prostoupenými smrky, které však nevydržely imisní zátěž 70. a 80. let minulého století.
V roce 1779 stanul na vrcholu během inspekční cesty císař Josef II. V 19. století byla Jedlová nazývána „Rigi severních Čech“, protože svými rozhledy připomínala horu Rigi ve švýcarských Alpách.
Pro začínající rozvoj turistiky na konci 19. století mělo velký vliv vybudování železniční sítě, umožňující snadné a levné dosažení blízkého okolí Jedlové. Nejbližší zastávka Jedlová začala sloužit v roce 1869. V roce 1890 byla zahájena stavba kamenné rozhledny, vybudované nákladem 5 200 zlatých, která byla slavnostně otevřena 14. září 1891. Byla vyprojektována varnsdorfským stavitelem Stolzem, stavbu provedla firma Eiselt z Krásné Lípy. Rozhledna byla v provozu do roku 1953. S obnovou rozhledny se začalo v roce 1989. Rozhledna byla znovu slavnostně otevřena 3. července 1993. Dne 18. srpna 1995 byl zahájen trvalý provoz zrekonstruovaného hostince.
U příležitosti 105. výročí existence vyhlídkové věže v září 1996 byl opraven také pomník Friedricha Schillera.
Kromě rozhledny je na vrcholu výletní restaurace. Hostinec nechal postavit majitel panství kníže Ferdinand Kinský a byl v provozu do roku 1943. Po půlstoleté přestávce byla restaurace znovu uvedena do provozu v roce 1995.
Před hostincem se nachází památník německého básníka Friedricha Schillera (1759–1805). Kolem něho bylo umístěno 19 balvanů z různých hornin, charakteristických pro Šluknovskou pahorkatinu a Lužické hory. Dopraveny sem byly z devatenácti měst a obcí, které se o vybudování pomníku zasloužily.
V říjnu 1981 byl vedle rozhledny vztyčen železný stožár televizního převaděče a v červenci 1997 byla na okraji vrcholové plošiny postavena 49 metrů vysoká ocelová konstrukce radiokomunikačního stožáru, která bohužel siluetě Jedlové hodně uškodila. Od té doby vede k vrcholu Jedlové asfaltka, která byla vybudována spolu se stavbou radiokomunikačního stožáru, takže na vrchol Jedlové se dá vyjet; jezdí sem například nákladní automobily zásobující restauraci.

Použito z: http://cs.wikipedia.org

Zajímavosti LH

Nejvyšší vrcholy

Luž
Pěnkavčí vrch
Jedlová
Klíč
Hvozd
Studenec
Velký Buk
Malý Buk
Weberberg
Bouřný