Lužický horský spolek

Lužický horský spolek (dříve o.s.) vznikl v létě roku 2007 při sestupu z Dachsteinu. Tehdy jsme si u Simonyhütte uvědomili, jaká je škoda, že dávné horské spolky u nás v horách zmizely spolu s mnohými původními obyvateli Sudet.
Spolek jsme začlenili do námi tehdy založeného Občanského sdružení Rodowitz, zaregistrovaného 12. 4. 2007. Vznik byl inspirován spoluprací několika lidí na mezinárodním projektu pro mladé lidi z česko-německo-polského pomezí.
Od roku 2008 pracovalo sdružení paralelně ve dvou sekcích:
- v projektu Lanterna Futuri, kde pracují studenti v různých dílnách, které probíhají zároveň ve všech třech zemích. Dílny jsou sice na různých místech, ale týmy studentů se snaží vždy uchopit společné téma pomocí různých forem, jako je film, hudba, divadlo, fotografie. V září 2008 získalo naše sdružení za tyto workshopy Evropskou jazykovou cenu Label.
- Lužický horský spolek navázal v této době užší spolupráci se správou CHKO Lužické hory v oblasti ochrany přírody a rozšířili jsme svoji činnost o práci strážců CHKO. Nedílnou součástí činnosti LHS se stala organizace řady sportovních akcí – Přejezdy Lužických hor, alpské výstupy, skalní lezení, cykloturistika.
V prosinci 2010 na valné hromadě Občanského sdružení Rodowitz byl jednomyslně schválen návrh na přejmenování sdružení na Lužický horský spolek o.s. a o rok později byla uzavřena dohoda mezi Deutscher Alpenverein sekce Zittau a Lužickým horským spolkem o vytvoření místní skupiny / Ortsgruppe této sekce. Tím se stal Lužický horský spolek první organizací v České republice náležící k DAV (Deutscher Alpenverein) a po 67 letech se Nový Bor stal opět členem Alpenvereinu.
Cíle a aktivity LHS jsou tedy nadále organizovat a zajišťovat studentské workshopya sportovní kurzy, usilujeme o vybudování spolkového informačního, kulturního a ekologického centra, hlásíme se k pokračování a rozvíjení odkazu spolku novoborských alpinistů - Deutscher und Österreichischer Alpenverein a spolku Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen, kteří měli v Novém Boru své sekce, angažovat se v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Chceme rozvíjet bohatou spolkovou činnost, protože jsme otevřeným sdružením pro všechny lidi, kteří sdílí podobné zájmy, cíle a hodnoty.
Rádi Vás přivítáme na společných akcích i v našich řadách.

Výlety / Akce 2018


Přechod Lužických hor

24. 2. 2018

Klíčový běh

31. 3. 2018

Radvaneckej Šajn Kap 2018

4. 5. 2018

21. přejezd Lužických hor

5. 5. 2018

 

Radvaneckej Swamptrejl

Lezecká stěna Nový Bor

Novinky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2018 BYLY ZRUŠENY.

Nejlepší pivo Lužických hor1. Grácie 12
- Minipivovar Helene Kytlice
2. Klíč 12
- Pivovar Cvikov
3. Adonis 12
- Minipivovar Helene Kytlice

Nové trika LHS 2015

MotivyNajdete nás na Facebooku