Lužický horský spolek

Lužický horský spolek (dříve o.s.) vznikl v létě roku 2007 při sestupu z Dachsteinu. Tehdy jsme si u Simonyhütte uvědomili, jaká je škoda, že dávné horské spolky u nás v horách zmizely spolu s mnohými původními obyvateli Sudet.
Spolek jsme začlenili do námi tehdy založeného Občanského sdružení Rodowitz, zaregistrovaného 12. 4. 2007. Vznik byl inspirován spoluprací několika lidí na mezinárodním projektu pro mladé lidi z česko-německo-polského pomezí.
Od roku 2008 pracovalo sdružení paralelně ve dvou sekcích:
- v projektu Lanterna Futuri, kde pracují studenti v různých dílnách, které probíhají zároveň ve všech třech zemích. Dílny jsou sice na různých místech, ale týmy studentů se snaží vždy uchopit společné téma pomocí různých forem, jako je film, hudba, divadlo, fotografie. V září 2008 získalo naše sdružení za tyto workshopy Evropskou jazykovou cenu Label.
- Lužický horský spolek navázal v této době užší spolupráci se správou CHKO Lužické hory v oblasti ochrany přírody a rozšířili jsme svoji činnost o práci strážců CHKO. Nedílnou součástí činnosti LHS se stala organizace řady sportovních akcí – Přejezdy Lužických hor, alpské výstupy, skalní lezení, cykloturistika.
V prosinci 2010 na valné hromadě Občanského sdružení Rodowitz byl jednomyslně schválen návrh na přejmenování sdružení na Lužický horský spolek o.s. a o rok později byla uzavřena dohoda mezi Deutscher Alpenverein sekce Zittau a Lužickým horským spolkem o vytvoření místní skupiny / Ortsgruppe této sekce. Tím se stal Lužický horský spolek první organizací v České republice náležící k DAV (Deutscher Alpenverein) a po 67 letech se Nový Bor stal opět členem Alpenvereinu.
Cíle a aktivity LHS jsou tedy nadále organizovat a zajišťovat studentské workshopya sportovní kurzy, usilujeme o vybudování spolkového informačního, kulturního a ekologického centra, hlásíme se k pokračování a rozvíjení odkazu spolku novoborských alpinistů - Deutscher und Österreichischer Alpenverein a spolku Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen, kteří měli v Novém Boru své sekce, angažovat se v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Chceme rozvíjet bohatou spolkovou činnost, protože jsme otevřeným sdružením pro všechny lidi, kteří sdílí podobné zájmy, cíle a hodnoty.
Rádi Vás přivítáme na společných akcích i v našich řadách.

Výlety / Akce 2018


Klíčový běh

31. 3. 2018

Radvaneckej Šajn Kap 2018

Výsledková listina
4. 5. 2018

21. přejezd Lužických hor

5. 5. 2018

Rumunsko 2018

29. 6. – 8 .8. 2018

Stilfser Joch/

Passo dello Stelvio

30. 8. – 2. 9. 2018

Západní Tatry 2018

26. 9. – 30. 9. 2018

 

 

 

 

Radvaneckej Swamptrejl

Lezecká stěna Nový Bor

Novinky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2018 BYLY ZRUŠENY.

Zapomenutá místa
- Polevsko

1. Tannenberg - video zde
2. Einsiedlerhaus - video zde
3. Kapelle - video zde
4. Wachstein - video zde

OSOBNÍ ÚDAJE

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, PŘÍZNIVCI LHS A HLAVNĚ PAK ÚČASTNÍCI ZÁVODŮ POŘÁDANÝCH LHS,

TÍMTO VÁS CHCEME INFORMOVAT, JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI, KTERÉ JSME OD VÁS ZÍSKALI PŘI REGISTRACÍCH K ZÁVODŮM.

VEŠKERÁ ZÍSKANÁ DATA V PAPÍROVÉ FORMĚ PŘIHLÁŠEK BYLA K DNEŠNÍMU DNI (25. 5. 2018) SKARTOVÁNA. ČÁST OBSAHU PŘIHLÁŠEK BYL PŘENESEN DO ELEKTRONICKÉ PODOBY A POUŽIT PRO ÚČELY VÝSLEDKŮ ZÁVODŮ. JEDNÁ SE O JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ROK NAROZENÍ A KLUB. TYTO ÚDAJE JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ NA NAŠICH STRÁNKÁCH. POKUD S VEŘEJNÝM UVEDENÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NESOUHLASÍTE, MÁTE PRÁVO NA VÝMAZ Z TABULEK ZÁVODŮ. V TOMTO PŘÍPADĚ KONTAKTUJTE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA E-MAILU: info@horskyspolek.eu.
SOUČÁSTÍ VAŠICH DAT BYL I VÁŠ E-MAIL. TEN JE POUŽIT PRO ZASÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH ZPRÁV O ČINNOSTECH A AKCÍCH LHS. VÁŠ E-MAIL JE ULOŽEN V DATABÁZI LHS OVŠEM BEZ ROZPOZNÁNÍ KONKRÉTNÍCH JMEN. I V TOMTO PŘÍPADĚ MÁTE PRÁVO NA VÝMAZ Z DATABÁZE.

JINÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD ÚČASTNÍKŮ AKCÍ LHS SPOLEK NEMÁ ANI JE NIKDY NEPOSKYTL JINÝM SUBJEKTŮM.
Najdete nás na Facebooku