Deutscher und Österreichischer Alpenverein
- Sektion Haida

Sekce Haida byla ustavena 22. října 1887 a jako datum jejího oficiálního založení se udává 15. listopad 1887. Zakladatelé byli JUDr. Victor Finger (předseda) a Vinzenz Kraus. Sekce se stala 147. sekcí DÖAV a 7. sekcí v českých zemích (1. Praha - 19.5.1870; 2. Aš - 28.6.1878; 3. Moravia-Brno - 15.12.1881; 4. Teplice - 21.2.1886; 5. Silesia-Opava - 15.5.1886; 6. Varnsdorf - 28.2.1887; 8. Liberec - 6.4.1893).

V roce 1893 sekce otevřela cestu na vrchol Klíče „Kleißweg“. O slavnostním otevření cesty psal také turistický mesíčník "Aus deutschen Bergen" 1893, ročník 8, č. 9-10:

Haida, 18. srpna (otevření cesty na Klíč)
"Bylo by velkou nadsázkou, kdybychom chtěli tvrdit, že slavnostní otevření cesty na Klíč 13. srpna 1893 bylo provázeno obligátním „krásným počasím“. Naopak ctihodný otec Klíč si tentokrát stáhnul mlžnou čapku ještě více přeš uši než obvykle a ukázal se z té nejnemilejší stránky, jako by se hněval na kazimíry, kteří přišli rušit jeho železný horský klid tím, že otevřeli nebohým smrtelníkům, toužícím po výhledu, pohodlnější přístup k našemu osamělému starci. Avšak i přes hrozivá mračna, která se tu a tam otevřela dosti zajímavými přeháňkami, vyrazil značný počet členů sekce k prameni pod Klíčem. A jelikož se právě ve chvíli, kdy k němu dorazili, obloha zatvářila přívětivěji a slunce si pohrávalo se svými paprsky, vystoupil velký počet účastníků, přibližně 40-45, podle plánu novou cestou na vrchol hory. Ačkoli odtud ani tentokrát nebyl daleký výhled, přesto skýtala společnost, jmenovitě její dámská část, pilně cvičící s deštníky, natolik okouzlující pohled, že jej osvědčený amatérský fotograf sekce nemohl nezachytit na věčné časy, i přes cáry mlhy a mraků, které se mu místy stavěly do cesty. Obrázek je velmi zdařilý a bude v nejbližší době poskytnut členům sekce za levnou cenu. Poté co pokořitelé vrcholu dorazili opět ke studánce a přeháňky ustaly, občerstvila se společnost, čítající dobrých 72 duší, pohoštěním, jež servíroval pan H. Oechste, a které v nádherné lesní krajině přišlo znamenitě k chuti. Předseda sekce, pan Dr. Finger, poté v delším příspěvku vylíčil historii sekce a zvláště stavby cesty na Klíč, využil této příležitosti vyslovit jménem sekce a všech turistů uctivý dík za tak laskavě udělené povolení ke stavbě cesty, poděkoval také dárcům, kteří tento počin bohatě podpořili, a uzavřel svou řeč provoláním slávy městu Haida. Nato poděkoval pan c.k. notář Schiffner panu přednostovi okresu a starostovi W. B. Deutschovi, jenž přes svůj věk a nepříznivé počasí zdolal pěšky cestu až k prameni, aby mohl být přítomen oslavy. Poté co starosta Deutsch popřál práci sekce ještě hodně zdaru, vydali se shromáždění na cestu zpět do Haidy. Večer se členové sekce a četní hosté sešli v malém sále v hotelu Schäfer na společenskou oslavu, kterou obohatily krásné přednesy písní dam: paní Amelie Michelové a slečny Idy Friedrichové za laskavého doprovodu pana arch. cand. Ernsta Ditricha. Pan notář Schiffner dal k lepšímu nanejvýš humornou sestavu jmen, která jsou zastoupena v sekci, což posluchače zjevně skvěle bavilo, a svůj příspěvek uzavřel provoláním slávy předsedovi sekce. Večer proběhl v nejlepší pohodě a bylo už po půlnoci, když odcházeli poslední účastníci domů. Stavba cesty byla zahájena 28. května minulého roku a dokončena koncem června tohoto roku. Prováděl ji stavitel cest H. Friedrich z Arnultovic a jeho synové naprosto uspokojivým způsobem. Výbor pro stavbu cesty tvořili pánové: Max Dittrich, Dr. Finger, Carl Hosch jun., Josef Itze, Eduard Michel, Julius Mühlhaus, Paul Paepcke, c.k. notář Franz Schiffner, J.U.C. Richard Schmidt a Adolf Zinke. Pohlednice s obrázky Haidy a okolí zhotovené na popud sekce u příležitosti otevření cesty na Klíč se těší dobrému ohlasu a plní tak zcela svůj účel. Pokud bude odbyt rychlý, jak lze očekávat, mohla by být v dohledné době vydána pohlednice, na níž by byly zastoupeny ještě další obrázky." (překlad Petra Sochová)

Počty členů a předsedové:
1887: 22, Dr. Victor Finger
1888: 29, Dr. Victor Finger
1889: 40, Dr. Victor Finger
1892: 53, Dr. Victor Finger
1893: 48, Dr. Victor Finger
1894: 61, Dr. Victor Finger
1895: 65, Franz Schiffner
1896: 67, Franz Schiffner
1898: 75, Franz Schiffner
1899: 72, Franz Schiffner
1900: 75, Dr. Fr. Fritsch
1901: 72, Dr. Fr. Fritsch
1902: 72, Dr. Fr. Fritsch
1903: 74, Dr. Fr. Fritsch
1904: 84, Dr. Fr. Fritsch
1905: 86, Dr. Fr. Fritsch
1906: 82, Dr. Fr. Fritsch
1907: 86, Dr. Fr. Fritsch
1908: 87, Dr. Fr. Fritsch
1909: 86, Dr. Fr. Fritsch
1910: 84, Dr. Fr. Fritsch
1911: 88, Dr. Fr. Fritsch
1912: 95, Dr. Fr. Fritsch
1914: 101, Dr. Fr. Fritsch
1915: 106, Dr. Fr. Fritsch
1917: 70, Dr. Fr. Fritsch
1923: 82
1931: 108 čl.
1932: 101 čl.
1934: 98 čl.
1937: 91 čl.

V roce 1911 měla sekce Haida zájem o stavbu chaty pod Muntanitzem. O rok později však získala stavební pozemek u Wangenitzsee. Na své valné hromadě 22. 7. 1913 bylo rozhodnuto vystavět vlastní chatu u Wangenitzsee v Alpách v oblasti Schobergruppe. Stavba měla být dokončena do 15. 7. 1915 a měla nést jméno "Haidaer Hütte". Od valné hromady DÖAV v Řezně dostala sekce na stavbu 5.000 M. Stavbu na začátku války 1914 odložila a v roce 1922 zcela vzdala, protože jí byla odřeknuta finanční pomoc zastřešujícího spolku. Bohužel I. světová válka a vznik Československé republiky zapříčinily finanční ztráty, které se spolku již nepodařilo vyrovnat a pozemek i s návrhem stavby předal spolek sekci Moravia z Brna, která chatu nakonec postavila a pojmenovala ji "Moravia Hütte". Sekce Alpenvereinu "Moravia", která byla založena 15.února 1882 v Brně, získala 25.května 1924 tehdejší pracovní oblast DAV sekce Haida. Brzy na to začala sekce Moravia se stavbou chaty a 8.srpna 1927 mohla být nová chata slavnostně otevřena. Chata se nacházela u jezera Wangenitzsee ve výsce 2508 m. Po zmatcích II. světové války chata v roce 1947 zcela vyhořela a byla až do 60. let neobývatelná. V roce 1966 nabídl Österreichischer Alpenverein pozemek i chatu sekci Holland z Nizozemska, která provedla kompletní přestavbu a po osamostatnění v roce 1998 a vzniku NKBV (Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging), jí chata patřila až do roku 2009 a nese jméno "Wangenitzseehütte". V září 2009 došlo k výměně vlasníka chaty na OeAV na sekci Lienz, která již v alpské oblasti Schobergruppe vlastní Lienzer Hütte (1977 m) a Hochstein Hütte (2025 m) v oblasti Lienzer Dolomiten.

 
Wangenitzseehütte na konci 30. letech 20. století. Ze sbírky Petra Madera.
Pohlednice "Moravia Hütte" u Wangenitzsee (1939). Ze sbírky Petra Madera.
Pohlednice "Moravia Hütte" u Wangenitzsee (1930). Ze sbírky Petra Madera.
 
Pohlednice "Moravia Hütte" u Wangenitzsee (1938). Ze sbírky Petra Madera.
 
Wangenitzseehütte ve 30. letech 20. století. Ze sbírky Petra Madera.
 
Wangenitzseehütte ve 30. letech 20. století. Ze sbírky Petra Madera.
 
Wangenitzseehütte ve 30. letech 20. století. Ze sbírky Petra Madera.
 
Wangenitzseehütte na konci 30. letech 20. století. Ze sbírky Petra Madera.
 
Wangenitzseehütte na konci 30. letech 20. století. Ze sbírky Petra Madera.
202. stránka z "Taschenbuch für Alpenvereins Mitglieder 1930/1931", kde byla chata představena jako jedna z 50 nových chat alpského spolku.
 


Horské spolky

G.-V. f. d. n. B.

Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen / Horský spolek pro nejsevernější Čechy

G.-V. f. d. B. S.

Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz / Horský spolek pro České Švýcarsko

D. G.-V. f. d. J. u. I.

Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken und Isergebirge / Německý horský spolek pro Ještěd a Jizerské hory

T.-V. Die Naturfreunde

Touristen Verein Die Naturfreunde - Gau Nordböhmen / Turistická spolek - Přátele přírody - Župa Severní Čechy

------------------------

Knihovna LHS

Historická knihovna

------------------------

Kammweg / Hřebenová cesta

Úvod

------------------------

Historické mapy

Lužické hory 1
Lužické hory 2
Lužické hory 3
Lužické hory 4