Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken und IsergebirgeRoku 1884 byl z popudu továrníka a zároveň milovníka hor a propagátora turistiky Adolfa Hoffmanna v Liberci založen Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (DGV). Postupně se rozrostl v obrovskou organizaci s 8 000 členy ve 25 sekcích. Již brzy po založení se z něj stalo velice prestižní sdružení, jehož členy byli i přední liberečtí továrníci a významné osobnosti politického i kulturního života.
Díky dobrému finančnímu zázemí mohl DGV pěstovat celou řadu aktivit: značil v horách první turistické stezky, vydával mapy a průvodce, stavěl rozhledny a horské chaty. Od roku 1885 vydával také obsáhlé ročenky, sloužící dodnes jako cenný zdroj informací o Liberecku. Pravděpodobně největším počinem DGV byla stavba ještědského hotelu, dokončeného roku 1907 (shořel roku 1963).
(převzato z webu Ještědsko - jizerského horského spolku)
Pro Lužické hory je tento horský spolek důležitý tím, že patřil spolu s Horským spolkem pro nejsevernější Čechy a Horským spolkem pro České Švýcarsko a horskými spolky ze Saska k zakladatelům dálkové turistické trasy "Kammweg - Hřebenové cesty". Společně vytyčili trasu z Ještědu na Růžovský vrch.

Horské spolky

DÖAV - Haida

Deutscher und Österreichischer Alpenverein / Německý a Rakouský alpský spolek

G.-V. f. d. n. B.

Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen / Horský spolek pro nejsevernější Čechy

G.-V. f. d. B. S.

Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz / Horský spolek pro České Švýcarsko

T.-V. Die Naturfreunde

Touristen Verein Die Naturfreunde - Gau Nordböhmen / Turistická spolek - Přátele přírody - Župa Severní Čechy

------------------------

Knihovna LHS

Historická knihovna

------------------------

Kammweg / Hřebenová cesta

Úvod

-----------------------

Lužické hory /
Lausitzer Gebirge

Historické fotografie

------------------------

Historické mapy

Lužické hory 1
Lužické hory 2
Lužické hory 3
Lužické hory 4